چرا کودکم راست نمی گوید ؟

بازدید:
2272

علل دروغگویی در بچه ها :

كودكان خيلي از اوقات دروغ مي‌گويند تا والدين را از خود راضي نگه دارند چرا كه تا سن 4 سالگي معمولا براساس خشنودي والدين رفتار مي‌كنند.

كودكان دروغ مي‌گويند تا برايشان مشكلي پيش نيايد و يا خجالت و عدم كفايت خود را بپوشانند و يا حتي تا سن 7 سالگي حقيقت، دروغ و افسانه را خوب درك نمي كنند و در نهايت دروغ مي گويند.

كودكان از 7 سالگي به بعد نسبت به دروغ گفتن حس بدي دارند و حتي مي‌دانند كه توسط والدين مجازات مي شوند حتي خداوند نيز آنها را مجازات مي‌كند بنابراين به گونه‌اي از دروغ گفتن ترس و واهمه دارند. 

آنها از سن 11 – 12 سالگي به واقعيت‌ها مي رسند و به ارزيابي واقعيت‌ها پرداخته و دروغ نمي‌گويند.  مي‌دانند جامعه بر مبناي اعتماد است و اگر نتوانند اعتماد كسي را جلب كنند به دردسر مي‌افتند.

چه کنیم فرزاندانمان همواره اصل صداقت رادرکلیه امورمربوط به زندگی بکاربسته وازدروغ ببرهیزند؟

1-هیچگاه ازفرزندتان سوالی نکنیدکه اورابه دروغ گفتن مجبورکنید:
وقتی می بینیدبسته شکلات درقفسه نیست وصورت کودک شماشکلاتی است از اونبرسید“ایاتوبسته شکلات رابرداشته ای؟درعوض دراین شرایط واقعیت رابگویید“ناراحت شدم که توبی اجازه شکلات برداشتی.این شکلات عصرانه توبوده است“اگرکودکتان انکارکردبااوواردبازی 20سوالی نشوید.ازاوبخواهیدبه اتاقش برودوهرموقع خواست بیرون امده ودرموردآن صحبت کند.

2-اگرمطمئن نیستیدکه کودکتان دروغ میگویدصادقانه حرف زنید“احساس میکنم این حرف توحقیقت ندارد“
3-اگرفرزندتان به نزدشماامدتاحقیقت رابگویدجلوی خودتان رابگیریدوبرایش سخنرانی نکنید
.ازکودک برای حرفی که زده تشکرکنیدودرموردیافتن راه حل یاتعیین تنبیه لازم ولی بدن عصبانیت فکرکنید.هیچ گاه نگویید“اگرحقیقت رابگویی تنبیهت نمیکنم“خیلی ازما هااشتباهاتی میکنیم که اعتراف به انهامشکل است

4-الگوی صداقت باشید:
وقتی فرزندتان دروغهای به اصطلاح ”مصلحتی“ راازشما میشنوددرواقع داریددرسی متناقض باصداقت به وی می دهید .پس راستگویی را آموزش دهید.

 

 

در خصوص راهكارهاي آموزش حقيقت، راستگويي و درستكاري :
در سن 2، 3 و حتي 4 سالگي در مواقع بازي كردن، تماشاي فيلم و حتي كتاب در مورد افسانه و حقيقت با كودكان صحبت كنيد و آنها را نسبت به اين موارد روشن كنيد، اگر مشاهد كرديد كودك دروغ مي گويد به جاي سرزنش بايد وي را راهنمايي كنيد و به جاي تنبيه به فكر راه حل باشيد.

ودرنهایت انکه اگرفرزندشماالگویی ازدروغ گفتن بیداکرده ویادرموردمسایل مهمی دروغ میگویدوحتی بعدازکشف حقیقت بازهم بران اصرار داردبهتراست بایک کارشناس متخصص دراین زمینه مشورت کنیدوازاوراهنمایی بگیرید.

 

منبع :دکتر صدر عاملی(فوق تخصص روانپزشکی کودکان)پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران